Oś czasu


Historia polskiej prasy o grach jest młodsza niż samych gier i sięga korzeniami drugiej połowy lat 80-tych. Od tego czasu przez półki kiosków Ruchu i saloników prasy przewinęło się kilkadziesiąt tytułów. Większość z nich upadła wiele lat temu, nie wytrzymując próby czasu, konfrontacji z innymi pismami i konkurencji Internetu. Na szczęście wciąż znajdują się chętni, choć nieliczni, skłonni podjąć ryzyko zaistnienia na rynku prasy o grach. Obecnie w eterze funkcjonuje kilka tytułów.

Prawdopodobnie niewielu graczy zna wszystkie polskie pisma o grach. Poniższe zestawienie pokazuje na osi czasowej wszystkie najważniejsze i dużą część mniej ważnych czasopism, jakie pokazały się kiedykolwiek na naszym rynku.