Bajtek


Data pierwszego/ostatniego numeru:

wrzesień 1985 / wrzesień-październik 1996

Ilość numerów: 131

125 – numery zwykłe
6 – numery specjalne

Nakład:

50 000 – 200 000 egz. (1985)
200 000 – 250 000 egz. (1986)
250 000 egz. (1987)
150 000 – 200 000 egz. (1988)
120 000 – 150 000 egz. (1989)
105 000 – 150 000 egz. (1990)
102 000 – 107 000 egz. (1991)
96 000 – 102 000 egz. (1992)
81 000 – 96 000 egz. (1993)
55 000 – 81 000 egz. (1994)
55 000 egz. (1995)
55 000 egz. (1996)

Liczba stron:

32 (1985)
32 (1986)
32 (1987)
32 (1988)
32 (1989)
32 – 40 (1990)
44 (1991)
44 – 52 (1992)
52 – 68 (1993)
68 (1994)
68 (1995)
68 (1996)

Wydawca:

Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW „Prasa-Książka-Ruch” – Warszawa (1985)
RSW „Prasa-Książka-Ruch” Młodzieżowa Agencja Wydawnicza – Warszawa (1986-1989)
Oficyna Wydawnicza „Sztandar Młodych” – Warszawa (1990)
Spółdzielnia „Bajtek” – Warszawa (1990-1993)
Wydawnictwo „Bajtek” – Warszawa (1994-1996)

Adres redakcji:

ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa (1986-1994)
ul. Służby Polsce 4, 02-784 Warszawa (1995-1996)

Indeks:

353965 – od nr 9/86

ISSN:

0860-1674 – od nr 3-4/86

Format:

240×340 mm – nr 1/86 – 11-12/90

Charakterystyczne rubryki:

Co jest grane, Klany komputerowe (Spectrum, Atari, Commodore, Amstrad i IBM), Gra o jutro, Programować może każdy, Tylko dla przedszkolaków, Nie tylko komputery, Po dzwonku.

Inne wyróżniki:

napis na okładce: z mikrokomputerem na ty, w lewym górnym rogu okładki logotyp przedstawiający ekran telewizora/monitora. Dodatkowy napis pod tytułem: miesięczny dodatek do Sztandaru Młodych (1986-1990), Magazyn komputerowy (1990-1996).

Bajtek nr 1/85

Bajtek – legendarny polski miesięcznik o tematyce komputerowej, wydawany w latach 1985-1996. Koncepcję pisma i tytuł (pochodzący od bajta – jednostki informacji) wymyślił pod koniec 1984 roku redaktor „Przeglądu Technicznego” Władysław Majewski. Projekt, dzięki wsparciu Macieja Hoffmana (Dyrektora RSW „Prasa-Książka-Ruch”), redaktorów Waldemara Siwińskiego („Sztandar Młodych”) i Zbigniewa Siedleckiego („Odrodzenie”), naukowców prof. Władysława M. Turskiego, doc. Stanisława Waligórskiego, Jerzego Dańdy), a także PRL-owskich polityków (Jerzego Jaskierni, Aleksandra Kwaśniewskiego) wystartował rok później. We wrześniu 1985 w kioskach pojawił się pierwszy numer Bajtka jako dodatku do „Odrodzenia” i „Sztandaru Młodych”. Misją pisma, zgodnie z podtytułem „z mikrokomputerem na ty”, było edukowanie młodzieży, propagowanie informatyki i „zwalczanie analfabetyzmu mikrokomputerowego w Polsce”, jak zaznaczyli we wstępie pierwszego numeru autorzy. Mimo słabej jakości druku i czarno-białej szaty graficznej, Bajtek odniósł ogromny sukces, a 50-tysięczny nakład nie był w stanie pokryć zapotrzebowania rynku.

Bajtek nr 1/86

Dobre wyniki sprzedaży i duża popularność periodyku sprawiły, że pod koniec 1985 roku Rada RSW „Prasa-Książka-Ruch” podjęła decyzję o podniesieniu nakładu i wydawania Bajtka jako samodzielnego tytułu. Plany te zostały zablokowane przez byłego redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych” Aleksandra Kwaśniewskiego, świeżo wybranego na Ministra ds. Młodzieży. Jego decyzją Bajtek pozostał dodatkiem do „Sztandaru Młodych”. Władysław Majewski uznał takie działanie za zamach na niezależność redakcji i opuścił czasopismo. Kilka miesięcy później założył konkurencyjny magazyn – Komputer. Bajtek natomiast zaczął rok 1986 z nową, kolorową szatą graficzną i nakładem sięgającym 200 000 egzemplarzy. W krótkim czasie wykrystalizował się też układ pisma funkcjonujący przez kilka kolejnych lat. Część działów na stałe zadomowiła się w Bajtku: klany komputerowe (Atari, Spectrum, Commodore, Amstrad, potem IBM), wywiady, kursy programowania dla „przedszkolaków” czy rubryka dla graczy.

Dodatek Specjalny Bajtek: 7 wspaniałych gier

Bajtkowa rubryka dla graczy „Co jest grane” była przez dłuższy czas jedyną stałą rubryką o komputerowej rozrywce w polskiej prasie. Z tego też tytułu cieszyła się wśród czytelników ogromną popularnością, a miesięcznie w sprawie gier przychodziło do redakcji ponad 3 tysiące listów. Rubryka zajmowała w piśmie cztery strony, na których najczęściej zamieszczano: mapę do gry numeru (ręcznie rysowaną), listę przebojów, opisy gier, zdjęcia króla / królowej gier, listy oraz poke’i (ułatwienia). Widząc tak duże zapotrzebowanie na informację o komputerowej rozrywce, w 1987 roku redakcja wydała Dodatek Specjalny do Bajtka: 7 wspaniałych gier. Był to pierwszy polski egzemplarz gazety poświęcony wyłącznie grom. Na 10 stronach opisano i zamieszczono mapy do 7 gier na 8-bitowce. Drugi, podobny tematycznie numer Bajtka pojawił się w kwietniu 1990 roku i nosił nazwę Numer Specjalny Bajtka: Top Secret. Był on zapowiedzią nowego, dedykowanego wyłącznie grom magazynu (Top Secret), który, tworzony przez redaktorów Bajtka, zadebiutował na rynku pół roku później.

Bajtek nr 11 – 12/93

Zmiany systemowe miały istotny wpływ na losy pisma. Na początku 1990 roku, po upadku RSW „Prasa-Książka-Ruch” zawiązała się Spółdzielnia „Bajtek”, która przejęła prawa do wydawania tytułu. Tym samym Bajtek przestał być dodatkiem do „Sztandaru Młodych”, a stał się tworem niezależnym. Ewolucja magazynu nabrała tempa. Motorem zmian, oprócz przemian organizacyjnych, był szybki postęp technologiczny. Spadek znaczenia komputerów 8-bitowych, ekspansja maszyn 16-bitowych, a w szczególności PC wymusiła wprowadzenie nowych i likwidację starych działów. Również rubryka „Co jest grane” przeszła modernizację. Z pisma znikły mapy do gier (które publikowano w Top Secret), położono nacisk na promowanie tytułów od legalnych dystrybutorów. To, plus pojawiająca się coraz większa ilość periodyków tylko o grach na rynku, spowodowały spadek zainteresowania Bajtkiem przez graczy. Magazyn oczywiście wciąż miał swój target, byli to czytelnicy, którzy chcieli być na bieżąco z techniką komputerową i pragnęli doskonalić swoje umiejętności w programowaniu / obsłudze sprzętu komputerowego.

Redakcja Bajtka w 1993 roku

Zimą 1993 roku Bajtek obchodził jubileusz wydania 100-tnego numeru miesięcznika. Wydaje się, że od tego momentu zaczął się stopniowy regres w działalności periodyku. W ciągu kolejnych 3 lat trzykrotnie zmieniali się redaktorzy naczelni. Pismo nie rozwijało się, nie powiększało ilości stron i połowie lat lat 90-tych na tle konkurencji (PC World Komputer, CHIP, Enter) wyglądało po prostu blado. Następstwem był spadek sprzedaży, co przy braku profesjonalnego działu reklamy w piśmie fatalnie odbiło się na jego finansach. Nakład spadł do 55 tys. egzemplarzy. To jednak nie koniec kłopotów i w latach 1995-1996 na zespół Bajtka spadły kolejne ciosy. Najpierw skradziono sprzęt komputerowy z nowej siedziby redakcji. Potem nastąpił wzrost ceny papieru i kosztów druku. Ostatecznym gwoździem do trumny okazał się upadek Agrobanku, w których Spółdzielnia „Bajtek” trzymała swoje oszczędności. W efekcie jesienią 1996 roku, po 11 latach obecności na rynku, najstarsze ówcześnie polskie pismo komputerowe zakończyło działalność.

Bajtek odegrał ogromną rolę zarówno w edukacji informatycznej, jak i propagowaniu komputerowej rozrywki wśród Polaków. Warto wspomnieć, iż wychowało się na nim całe pokolenie dziennikarzy growych. To tutaj zaczynali przyszli redaktorzy naczelni czołowych polskich czasopism: Marcin Przasnyski (Top Secret, Secret Service), Marcin Borkowski (Top Secret), Waldemar Nowak (Top Secret), Aleksy Uchański (Top Secret, Gambler, Play, Komputer Świat Gry), Emil Leszczyński (Reset, Secret Service) czy Jacek Marczewski (Reset). Do Bajtka pisało wielu autorów jak Łukasz [Luke] Czekajewski, Dariusz [Sir Haszak] Michalski czy Piotr [Gawron] Gawrysiak, których nazwiska i pseudonimy do dziś są znane każdemu szanującemu się miłośnikowi gier.

Ważne wydarzenia w historii pisma:
 • Jesień 1984 – wymyślenie przez red. Władysława Majewskiego koncepcji i tytułu nowego pisma komputerowego.
 • 09.1985 – pojawienie się w kioskach pierwszego czarno-białego numeru Bajtka.
 • 12.1985 – przejęcie tytułu przez „Sztandar Młodych”, odejście Władysława Majewskiego.
 • 01.1986 – premiera nowej, kolorowej szaty graficznej. Kierownikiem zespołu redakcyjnego Bajtka zostaje Waldemar Siwiński.
 • jesień 1987 – wydanie Dodatku Specjalnego do Bajtka: 7 wspaniałych gier.
 • 04.1990 – wydanie Numeru Specjalnego Bajtka: Top Secret.
 • Wiosna 1990 – powstanie Spółdzielni „Bajtek”, usamodzielnienie się czasopisma, odejście Waldemara Siwińskiego. Nowym redaktorem naczelnym zostaje Jarosław Młodzki.
 • 01.1992 – zmiana formatu pisma na mniejszy, bardziej „kwadratowy”.
 • 12.1993 – ukazuje się jubileuszowy, 100-tny numer magazynu.
 • 01.1994 – zmiana formatu i szaty graficznej pisma, rezygnacja z logotypu „telewizorka”.
 • 07.1994 – rezygnacja Jarosława Młodzkiego z funkcji redaktora naczelnego. Jego miejsce zajmuje Wojciech Jabłoński.
 • 04.1995 – zmiana na stanowisku redaktora naczelnego Bajtka. Wojciecha Jabłońskiego zastępuje Tomasz Grochowski.
 • 02.1996 – odejście z pisma Tomasza Grochowskiego. Nowym redaktorem naczelnym zostaje Jacek Trojański.
 • 09.1996 – ukazuje się ostatni numer Bajtka (nr 133-134 z 9-10/1996).
 • 06.2016 – na imprezie Pixel Heaven 2016 ukazuje się Wydanie Specjalne (nr 135) Bajtka.
Maciek Kurzajewski w 1987 roku.

Królem gier w numerze 12/1987 Bajtka wybrany został:

Maciej Kurzajewski, lat 14, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu. Posiada komputer SHARP MZ-700, a jego ulubiona gra to Jack the Nipper. Prócz komputerów posiada jeszcze jedną pasję, jest nią muzyka i śpiew.

Maciej Kurzajewski jest obecnie znanym dziennikarzem sportowym i prezenterem radiowo-telewizyjnym, laureatem Telekamery.

Bajtek nr 135.

Przy okazji imprezy retro Pixel Heaven 2016 wydany został jednorazowo okolicznościowy numer Bajtka. Jest to Wydanie Specjalne, mimo iż nadany mu został kolejny, 135 numer, zgodny z numerologią edycji podstawowej. Zespół tworzący złożony został z byłych redaktorów „starego” Bajtka, w osobach Marcina [Borka] Borkowskiego, Bartłomieja [Voyagera] Dramczyka, Dariusza J. [Sir Haszaka] Michalskiego i innych. Wewnątrz, na 68 stronach zawarto m.in. wywiad po latach z Aleksandrem Kwaśniewskim (według obiegowej opinii pomysłodawcą i promotorem pisma), historię Bajtka, klanowe (Atari, ZX Spectrum, Commodore & Amiga, Amstrad i PC) wspomnienia, a także opisy emulatorów i sprzętu. Nie mogło również zabraknąć rubryki „Co jest grane”, a w niej bajtkowej listy przebojów, wyboru królowej gier i ręcznie malowanej mapy do This War of Mine. Całość można ocenić jako miły, nostalgiczny powrót do przeszłości. Czasopismo można było nabyć na targach, a także w sklepie internetowym Pixela.

Numery specjalne (o grach):

Dodatek Specjalny:
7 wspaniałych gier

12/1988
pobierz / info

Numer Specjalny:
Top Secret

4/1990
pobierz / info

Spis numerów pisma:

Bajtek 1
9/1985
pobierz

Bajtek 2
10/1985
pobierz

Bajtek 3
11/1985
pobierz

Bajtek 4
12/1985
pobierz

Bajtek 1
1/1986
pobierz

Bajtek 2
2/1986
pobierz

Bajtek 3-4
3-4/1986
pobierz

Bajtek 5-6
5-6/1986
pobierz

Bajtek 7
7/1986
pobierz

Bajtek 8
8/1986
pobierz

Bajtek 9
9/1986
pobierz

Bajtek 10
10/1986
pobierz

Bajtek 11
11/1986
pobierz

Bajtek 12
12/1986
pobierz

Bajtek 13
1/1987
pobierz

Bajtek 14
2/1987
pobierz

Bajtek 15

Bajtek 15
3/1987
pobierz

Bajtek 16
4/1987
pobierz

Bajtek 17
5/1987
pobierz

Bajtek 18
6/1987
pobierz

Bajtek 19
7/1987
pobierz

Bajtek 20
8/1987
pobierz

Bajtek 21
9/1987
pobierz

Bajtek 22
10/1987
pobierz

Bajtek 23
11/1987
pobierz

Bajtek 24
12/1987
pobierz

Bajtek 25
1/1988
pobierz / news

Bajtek 26
2/1988
pobierz

Bajtek 27
3/1988
pobierz

Bajtek 28
4/1988
pobierz

Bajtek 29
5/1988
pobierz

Bajtek 30
6/1988
pobierz

Bajtek 31
7/1988
pobierz

Bajtek 32
8/1988
pobierz

Bajtek 33
9/1988
pobierz

Bajtek 34
10/1988
pobierz / news

Bajtek 35
11/1988
pobierz

Bajtek 36
12/1988
pobierz

Bajtek 37
1/1989
pobierz

Bajtek 38
2/1989
pobierz

Bajtek 39
3/1989
pobierz

Bajtek 40
4/1989
pobierz

Bajtek 41
5/1989
pobierz

Bajtek 42
6/1989
pobierz

Bajtek 43
7/1989
pobierz

Bajtek 44
8/1989
pobierz

Bajtek 45
9/1989
pobierz

Bajtek 46
10/1989
pobierz

Bajtek 47
11/1989
pobierz

Bajtek 48
12/1989
pobierz

Bajtek 49-50
1-2/1990
pobierz

Bajtek
3-4/1990
pobierz

Bajtek I (51-52)
5-6/1990
pobierz

Bajtek II (53-54)
7-8/1990
pobierz

Bajtek III (55-56)
9-10/1990
pobierz

Bajtek IV (57-58)
11-12/1990
pobierz

Bajtek 59
1/1991
pobierz

Bajtek 60
2/1991
pobierz

Bajtek 61
3/1991
pobierz

Bajtek 62
4/1991
pobierz

Bajtek 63
5/1991
pobierz

Bajtek 64
6/1991
pobierz

Bajtek 65
7/1991
pobierz

Bajtek 66
8/1991
pobierz

Bajtek 67
9/1991
pobierz

Bajtek 68
10/1991
pobierz / news

Bajtek 69
11/1991
pobierz

Bajtek 70
12/1991
pobierz / news

Bajtek 77
1/1992
pobierz

Bajtek 78
2/1992
pobierz

Bajtek 79
3/1992
pobierz / news

Bajtek 80
4/1992
pobierz

Bajtek 81
5/1992
pobierz

Bajtek 82
6/1992
pobierz

Bajtek 83
7/1992
pobierz

Bajtek 84
8/1992
pobierz

Bajtek 85
9/1992
pobierz

Bajtek 86
10/1992
pobierz

Bajtek 87
11/1992
pobierz

Bajtek 88
12/1992
pobierz

Bajtek 89
1/1993
pobierz

Bajtek 90
2/1993
pobierz

Bajtek 91
3/1993
pobierz

Bajtek 92
4/1993
pobierz

Bajtek 93
5/1993
pobierz

Bajtek 94
6/1993
pobierz

Bajtek 95
7/1993
pobierz

Bajtek 96-97
8-9/1993
pobierz

Bajtek 98
10/1993
pobierz

Bajtek 99
11/1993
pobierz

Bajtek 100
12/1993
pobierz

Bajtek 101
1/1994
pobierz

Bajtek 102
2/1994
pobierz

Bajtek 103
3/1994
pobierz

Bajtek 104
4/1994
pobierz

Bajtek 105
5/1994
pobierz

Bajtek 106
6/1994
pobierz

Bajtek 107
7/1994
pobierz

Bajtek 108
8/1994
pobierz

Bajtek 109
9/1994
pobierz

Bajtek 110
10/1994
pobierz

Bajtek 111
11/1994
pobierz

Bajtek 112
12/1994
pobierz

Bajtek 113
1/1995
pobierz

Bajtek 114
2/1995
pobierz

Bajtek 115
3/1995
pobierz

Bajtek 116
4/1995
pobierz

Bajtek 117
5/1995
pobierz

Bajtek 118
6/1995
pobierz

Bajtek 119
7/1995
pobierz

Bajtek 120
8/1995
pobierz

Bajtek 121
9/1995
pobierz

Bajtek 122
10/1995
pobierz

Bajtek 123
11/1995
pobierz

Bajtek 124
12/1995
pobierz

Bajtek 125
1/1996
pobierz

Bajtek 126
2/1996
pobierz

Bajtek 127
3/1996
pobierz

Bajtek 128
4/1996
pobierz

Bajtek 129
5/1996
pobierz

Bajtek 130
6/1996
pobierz

Bajtek 131
7/1996
pobierz

Bajtek 132
8/1996
pobierz

Bajtek 133-134
9-10/1996
pobierz

Bajtek 135
6/1996
news

Numery specjalne (o grach):

Numer Specjalny:
Tylko dla początkujących
4/1989
pobierz / news

Numer Specjalny:
Tylko o Atari 1

2/1988
pobierz / news

Numer Specjalny:
Tylko o Atari 2

10/1988
pobierz / news

Numer Specjalny:
Tylko o Commodore
6/1988
pobierz / news