Strona główna » Redaktorzy/autorzy » Adam Siemieński, [Kilgor]

Adam Siemieński, [Kilgor]


Rok urodzenia: 1964
Praca w pismach: Reset (1998-1999)
Stanowisko: sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego, redaktor naczelny (1999)
Inne pseudonimy: AS

Adam [Kilgor] Siemieński – redaktor i autor tekstów, redaktor naczelny magazynu o grach Reset, wydawanego przez ZPR Express. W piśmie pojawił w styczniu 1998 roku (od numeru 9), obejmując stanowisko sekretarza redakcji i korektora. O grach pisał niewiele, preferując publicystykę w dziale „Odloty”. Na początku 1999 roku został zastępcą redaktora naczelnego, a od marca redaktorem naczelnym Resetu. Stanowisko to piastował do lipca 1999 roku (numer 27), po czym opuścił redakcję i wydawnictwo.

W 2001 roku Adam Siemieński założył spółkę Softword, zajmującą się działalnością związaną z oprogramowaniem, w szczególności tłumaczeniem oprogramowania z języka angielskiego na polski. Realizował projekty m.in. dla firm Microsoft, Symantec, Google, Siemens, Gigaset, LG, Omron, Roche i Electronic Arts. Spółka jest aktywna do dzisiaj.

Adam Siemieński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1983-1989). W latach 1989-1992 był adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

źródło zdjęcia:
https://www.linkedin.com/in/adam-siemienski-536647/?originalSubdomain=pl

W maju 2019 roku podczas imprezy Pixel Heaven odbył się panel dyskusyjny poświęcony magazynowi Reset, na którym pojawili się redaktorzy naczelni i autorzy związani z pismem. W dyskusji uczestniczyli: Piotr [Micz] Mańkowski, Jacek [User Jama] Marczewski, Emil [Emilus] Leszczyński, Marek [Hammer] Konderski, Grzegorz [Gregorious] Miller i Michał [Krooger] Cichy (prowadzący). Wspominano kulisy narodzin i upadku Resetu, atmosferę panującą w redakcji, poszczególne okresy i ludzi (w tym Adama Siemieńskiego) stojących za projektem. Niestety, samego Adama zabrakło wśród uczestników spotkania.

Pixel Heaven 2019 – spotkanie z redakcją Resetu


źródło zdjęcia:
https://www.youtube.com/watch?v=ZqsRYYT9Yj0

Adam Siemieński (początek lat 2000 i 2011)

źródła zdjęć:
https://www.xing.com/profile/Adam_Siemienski
https://www.proz.com/profile/31324

1998
  • Czekając na Dzień Sądu (artykuł, Reset nr 14 – 6/1998)
  • Kalendarze (artykuł, Reset nr 14 – 6/1998)
  • Metallica (artykuł, Reset nr 17 – 9/1998)
1999
  • Mało nas? Geometria apokalipsy (artykuł, Reset nr 27 – 7/1999)
  • Rezerwowe psy (zapowiedź, Reset nr 26 – 6/1999)
  • Star Wars – Behind the Magic (opis CD /współautor/, Reset nr 21 – 1/1999)
  • Szkoła – masowy morderca umysłów (artykuł, Reset nr 26 – 6/1999)
  • Tak krawiec kraje (artykuł, Reset nr 23 – 3/1999)
  • War of the Worlds (recenzja, Reset nr 24 – 4/1999)