PSX Fan

PSX Fan z lat 1999-2000

Zdobyłem kilka numerów pisma PSX Fan z lat 1999-2000. Płodność CGS-u w tamtych czasach zasługuje na naprawdę duże uznanie. Prowadzili równocześnie kilka pism o grach, ale trzon redakcyjny zawsze był ten sam: rednacz Marek Suchocki i jego zastępca Dariusz Kazik lub rednacz Dariusz Kazik i jego zastępca Marek Suchocki.