Mikroklan

Mikroklany z lat 1986-1987

Sześć numerów magazynu Mikroklan z lat 1986-1987 trafiło do moich zbiorów. Te nieobszerne, 32-stronicowe kolorowe zeszyty zachowały się w bardzo dobrym stanie. Jest to zasługa zarówno dobrego traktowania ich przez poprzedniego właściciela, jak i kredowanego papieru, na którym zostały wydrukowane. W środku dużo kursów programowania, również dla początkujących, listingi, opisy sprzętu i programów użytkowych. W…