CGS

PSM2 z 2003 roku – przegląd

Cztery numery magazynu PSM2 dorzuciłem do swoich zbiorów. Pismo, dedykowane PlayStation 2, wydawane było w 2003 roku przez CGS Computer Studio. Ukazało się osiem numerów, z czego trzy podwójne. Tak, jak w przypadku Oficjalnego Polskiego PlayStation 2 Magazynu, był to periodyk tworzony na licencji udzielonej przez angielski Future Network. PSM2 wydrukowany był na przyzwoitej jakości…