Strona główna » Redaktorzy/autorzy » Władysław Majewski

Władysław Majewski


Rok urodzenia: 1953
Praca w pismach: Bajtek (1985), Komputer (1986-1990)
Stanowisko: redaktor naczelny (Bajtek), z-ca redaktora naczelnego (Komputer)
Inne pseudonimy: b/d

Władysław Majewski – dziennikarz, fizyk, autor książek i redaktor pism komputerowych. Pionier Internetu w Polsce. W latach 80-tych pisał m.in. do czasopism Politechnik, ITD i Przegląd Techniczny. Pod koniec 1984 roku wpadł na pomysł pisma o tematyce komputerowej, mającego za zadanie „propagowanie informatyki, edukowanie młodzieży i zwalczanie analfabetyzmu mikrokomputerowego”. Rok później, we wrześniu 1985 roku ukazał się pierwszy numer Bajtka. Mimo, iż periodyk redagowało kolegium i w stopce nie było wyszczególnionego stanowiska redaktora naczelnego, uznaje się, że funkcję tą faktycznie sprawował Władysław Majewski. On też jest autorem pierwszego opisu gry (Atic Atack) w nowopowstałej rubryce „Co jest grane”. Jednak po wydaniu czterech numerów, na znak protestu przeciwko blokowaniu usamodzielnienia się pisma (wydawane było jako dodatek do Odrodzenia i Sztandaru Młodych), podjął decyzję o opuszczeniu Bajtka. Kilka miesięcy później rozpoczął pracę nad nowym magazynem informatycznym – Komputer, który zadebiutował w kioskach w kwietniu 1986 roku. Przez kolejne cztery lata sprawował w nim funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W międzyczasie, w roku 1987 założył pierwszy w Polsce węzeł ogólnoświatowej amatorskiej sieci komputerowej FidoNet. W roku 1990, po wydaniu 50 numerów, w wyniku trudności rynkowych Komputer przestał się ukazywać. Czasopismo zostało wkrótce wykupione przez IDG Polska i w kwietniu 1992 wystartowało ponownie pod nazwą PC World Komputer, ale już z nowym zespołem redakcyjnym.

Po koniec działalności w Komputerze Władysław Majewski zaangażowany był już w inne projekty. W 1989 roku założył firmę NEXT Sp. z o.o., zajmującą się sprowadzaniem do Polski sprzętu komputerowego. Jego spółka, według magazynu Computerworld, przez 3 lata znajdowała się w pierwszej dwudziestce największych firm informatycznych w Polsce. Posiadał również wkład w powstanie jednego z pierwszych po transformacji ustrojowej czasopism komputerowych – PC Kuriera. W latach 1995-1999 pracował w USA na Wydziale Biochemii Akademii Medycznej w Dallas (UT Southwestern Medical Center), gdzie stworzył program komputerowy, systematyzujący badania biochemiczne nad procesami krystalograficznymi. Po powrocie został szefem działu Aplikacji Internetowych w spółce Prószyński i S-ka, gdzie w okresie 1999-2002 współtworzył serwis kartograficzny www.pilot.pl (obecnie znany pod nazwą http://mapy.szukacz.pl). W kolejnych latach kierował i pełnił funkcję redaktora naczelnego portalu Scholaris.pl – Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN. W międzyczasie (1998-2008) był meta-redaktorem Open Directory Project, największego katalogu stron WWW w sieci. Od 2007 roku pracuje w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, pełniąc obecnie funkcję Naczelnika Wydziału Informacji i Analiz.

Władysław Majewski był aktywnym członkiem założonego w 1995 roku stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu, zrzeszającego administratorów serwerów i osób związanych z rozwojem Internetu w Polsce. W 2000 roku, wraz z grupą byłych członków wspomnianego stowarzyszenia założył kolejne – Internet Society Poland (ISOC Polska), mające status polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Internet Society. Władysław Majewski od 2001 roku był członkiem zarządu ISOC Polska, a w latach 2004-2006 pełnił w nim funkcję prezesa zarządu.

Spotkanie ISOC Polska z ISOC Chicago, 2003 rok. Trzeci z lewej: Władysław Majewski.

Za zasługi dla informatyzacji w Polsce, Władysław Majewski został odznaczony w 2005 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Władysław Majewski jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Administracji Publicznej na Akademii Leona Koźmińskiego i studia magisterskie (ten sam kierunek) w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Obszerny wywiad z Władysławem Majewskim zamieszczony jest w Pixelu nr 21 z 12/2016.