Marek Sawicki


Rok urodzenia: b/d
Praca w pismach: Bajtek (1990-1993), Top Secret (1993)
Stanowisko: redaktor
Inne pseudonimy: b/d

Marek Sawicki – autor tekstów, redaktor pism komputerowych i o grach. W latach 1990-1993 współpracował z Bajtkiem, gdzie specjalizował się w komputerach 8-bitowych (ZX Spectrum). Był współprowadzącym Klan Spectrum, a pod koniec działalności w piśmie prowadził dział PC Shareware. W roku 1993 pisał również również do Top Secret (TS 14 z 1-2/1993 – TS 20 z 10/1993).

Większość życia zawodowego Marek Sawicki związał z firmą IBM (oddział w Warszawie), w której pracował w latach 2005-2021. Od września 2021 roku jest zatrudniony na stanowisku Hybrid Computing Management Managera w firmie Kyndryl, wyodrębnionej w tym samym roku z obszaru usług zarządzania infrastrukturą IT firmy IBM.

Marek Sawicki jest absolwentem kierunku elektronika i nauki komputerowe na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign (USA).