Strona główna » Redaktorzy/autorzy » Maksymilian Wrzesiński, [McSon]

Maksymilian Wrzesiński, [McSon]


Rok urodzenia: 1976
Praca w pismach: Gambler (1993-1997), Reset (1997-1998 i 2000-2001)
Stanowisko: redaktor, zastępca redaktora naczelnego (Reset)
Inne pseudonimy: b/d

Maksymilian [McSon] Wrzesiński – autor tekstów, redaktor i zastępca redaktora naczelnego czasopism o grach. W branży komputerowej od 1992 roku, kiedy to nawiązał współpracę z Wydawnictwem LUPUS. Początkowo pisał do biuletynu dyskietkowego PCvirus – dwumiesięcznika prowadzonego przez Andrzeja Kadlofa i Marka Sella, traktującego o wirusach komputerowych i walce z nimi. Publikował również artykuły w PCkurierze. W 1993 roku znalazł się w zespole pracującym nad nowym tytułem o grach – Gamblerem – którego pierwszy numer („zerowy”) ukazał się w grudniu 1993 roku. McSon związany był z „miesięcznikiem elektronicznych szulerów” przez prawie 3 i pół roku. W magazynie, oprócz pisania tekstów, zajmował się także listami od czytelników i Internetem. Odszedł z redakcji na początku 1997 roku (ostatni tekst w numerze 39 z 2/1997).

Po opuszczeniu Gamblera Maksymilian [McSon] Wrzesiński nawiązał na krótko współpracę z czasopismem Reset (od nr 3 z 7/1997 do nr 9 z 1/1998), wydawanym przez ZPR Express S.A. Przez kolejne dwa lata był poza branżą gier, pracując m.in. jako asystent w kancelarii prawniczej. W maju 2000 roku powrócił do prasy, trafiając ponownie do Resetu. Redaktorem naczelnym był wtedy świeżo mianowany Jacek [Dr DeStroyer] Grabowski, natomiast McSon został jego zastępcą. Dotrwał na tym stanowisku do ostatniego numeru pisma, tj. nr 51 z 7-8/2001. Potem jeszcze jakiś czas pozostawał w ZPR Express, pisując do WWW. Wydawnictwo opuścił w kwietniu 2002 roku.

Przez kolejne 5 lat Maksymilian Wrzesiński imał się różnych zajęć: pracował jako freelancer i dziennikarz IT, ekspert komputerowy, administrator systemu Unix. W latach 2007-2012 zarządzał spółką A.Net.pl Sp. z o.o., specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania i baz danych dla przedsiębiorstw. W 2014 roku założył i przez dwa lata prowadził firmę Nexion Group Sp. z o.o., obsługującą organizacje, spółki, instytucje i szkoły w zakresie używania technik i narzędzi w Zarządzaniu Wiedzą (Knowledge Management). Niezależnie od powyższych aktywności, od 2009 roku jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, syndykiem masy upadłościowej, członkiem Krajowej Izby Syndyków.

Maksymiliam Wrzesiński jest absolwentem nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz administracji w biznesie we Francuskim Instytucie Zarządzania (Institut Francais de Gestion). W roku 2022 ukończył studia magisterskie na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

1993
  • Master of Orion (opis, Gambler nr 1 – 12/1993)
  • Na kolei bez zmian (recenzja, Gambler nr 1 – 12/1993)
  • Triolizm a la Wikingowie (recenzja, Gambler nr 1 – 12/1993)