Strona główna » Redaktorzy/autorzy » Grzegorz Eider

Grzegorz Eider


Rok urodzenia: 1957
Praca w pismach: Komputer (1986-1989), Gambler (1993-1999)
Stanowisko: redaktor, redaktor naczelny (Gambler), wydawca
Inne pseudonimy: b/d

Grzegorz Eider – dziennikarz, redaktor naczelny pism komputerowych i o grach, wydawca, biznesmen. Z dziennikarstwem związany od wczesnych lat 80-tych, kiedy to, pracując w Instytucie Radiotechniki Politechniki Warszawskiej, współpracował równolegle z czasopismami młodzieżowymi – tygodnikami Politechnik i ITD. W latach 1986 – 1990 współpracował z miesięcznikiem Komputer, pełniąc najpierw funkcję sekretarza redakcji (1986-1987), a następnie zastępcy redaktora naczelnego (1988-1989). W tym czasie brał udział m.in. przy tworzeniu dodatku specjalnego Komputer: 44 gry na Atari. Pod koniec 1989 roku opuścił Komputer, zakładając wspólnie z Tadeuszem Wilczkiem i Tomaszem Zielińskim Wydawnictwo Lupus. Wkrótce, pod auspicjami wydawnictwa zaczęły pojawiać się nowe czasopisma komputerowe i o grach. W niektórych z nich, jak PCkurier, Enter czy Gambler, Grzegorz Eider pełnił w pierwszych okresach obowiązki redaktora naczelnego (w Gamblerze w latach 1993-1995). W latach 90-tych był w Lupusie członkiem Zarządu i Dyrektorem Generalnym spółki.

Po roku 2000 Grzegorz Eider zaczął przedkładać inne gałęzie biznesu nad pracę redakcyjną i wydawanie prasy komputerowej. Lata 2000 – 2002 to okres sprawowania funkcji wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego w spółce Migut Media S.A., prowadzącej działalność w obszarze mediów. Od lipca 2004 roku do czerwca 2006 roku rozpoczął współpracę z Polską Agencją Prasową S.A., wpierw jako dyrektor PAP-Net, następnie jako wiceprezes zarządu. Ruch ten wymusił na nim sprzedaż udziałów we wszystkich spółkach, w których był większościowym wspólnikiem (Indalo Sp. z o.o., Zamek Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Greit Sp. z o.o.). Przeprowadził restrukturyzację technologiczną PAP, a także współtworzył międzynarodowy projekt MINDS (Mobile Information and News Data Services), którego celem jest zaoferowanie przez agencje informacyjne nowych usług informacyjnych operatorom telefonii komórkowej. Po zakończeniu współpracy z PAP do maja 2007 roku pełnił funkcję dyrektora Centrum Kompetencji Nowe Media w spółce Grupa Antares Sp. z o.o., zajmującej się konsultingiem w obszarze IT i zarządzania. Od czerwca 2007 roku, ponownie związał się (aż do chwili obecnej) z agencją public relations Indalo Sp. z o.o., tym razem jako wiceprezes jej zarządu. W latach 2009-2010 był prezesem MIT Mobile Internet Technology S.A., czyli dawnego PPWK S.A. – Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych), a także wydzielonej z PPWK S.A. spółki Navigo. Od 2011 roku partneruje firmie Khan Rea na polu doradztwa i pośrednictwa na rynku nieruchomości

Grzegorz Eider jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

Gambler – winieta tytułu i podtytuł

Grzegorz Eider jest autorem pomysłu na podtytuł Gamblera „miesięcznik elektronicznych szulerów”.