Dariusz Kazik


Rok urodzenia: 1965
Praca w pismach: Computer Studio (1991-1996), Gry Komputerowe (1993-2009), Amiga Computer Studio (1996), PC Gamer Po Polsku (1996-1999), PSX Fan (1998-2001), Total PlayStation (1999-2000), PC Solution (2000-2001), OPPM (1997-2001), OPPM2 (2005-2008)
Stanowisko: wydawca, redaktor, redaktor techniczny, redaktor naczelny (Oficjalny Polski PlayStation Magazyn, Total PlayStation, PC Solution, Oficjalny Polski PlayStation 2 Magazyn)
Inne pseudonimy: b/d

Dariusz Kazik – wydawca prasy o nowych technologiach i komputerowej, redaktor naczelny pism o grach. W 1991 roku, wspólnie z Markiem Suchockim założyli Wydawnictwo C.G.S. (Computer Graphics Studio). Pierwszym tytułem przez nich wydanym był magazyn o grach Computer Studio, w którym Dariusz Kazik pełnił funkcję redaktora technicznego, a w wydaniach specjalnych zastępcy redaktora naczelnego. Początki prasy wydawanej przez C.G.S. były bardzo skromne. Computer Studio było trudno dostępne – miało znikomy nakład i ukazywało się nieregularnie, na co dodatkowo nałożyły się problemy z kolportażem. Część edycji (wydania specjalne) rozprowadzano wyłącznie drogą pocztową. Wychodził brak doświadczenia wydawniczego założycieli C.G.S. Niektóre z ich pomysłów paliły na panewce, zanim zdążyły wejść na dobre w życie (jak np. pismo Professional Computer Studio, które upadło po pierwszym numerze).

Kolejne lata pokazały kierunek, w którym podążyło C.G.S. Celem był rynek prasy komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo. Jesienią 1993 roku Dariusz Kazik i Marek Suchocki wypuścili czasopismo Gry Komputerowe, a rok później magazyn komputerowy CD-ROM Magazyn Multimedia. W 1995 roku zakończyło wprawdzie działalność Computer Studio, ale jego wydania specjalne przetrwały i po roku przekształciły się w nieźle funkcjonujące Amiga Computer Studio. Nie można również zapomnieć o periodykach dedykowanych graczom, posiadaczom PlayStation (PSX Fan) i PC (PC Solution), które miały odpowiednio premiery w 1998 i 2000 roku.

Przełomowym momentem w karierze Dariusza Kazika i Marka Suchockiego było nawiązanie w połowie lat 90-tych współpracy z brytyjskim wydawnictwem Future Publishing. W efekcie porozumienia firma C.G.S. zaczęła wydawać na rodzimym roku polskie edycje zagranicznych magazynów, wśród których znalazły się periodyki o grach: PC Gamer Po Polsku (1996), Oficjalny Polski PlayStation Magazyn (OPPSM) (1997), Total PlayStation (1999), PSM2 (2003) i Oficjalny Polski PlayStation 2 Magazyn (OPPSM2) (2004).

We wszystkich czasopismach wydawanych przez C.G.S., zarówno własnych, jak i licencjonowanych, Dariusz Kazik  i Marek Suchocki pełnili kluczowe funkcje. Jeśli jeden zostawał redaktorem naczelnym, to drugi obejmował funkcję zastępcy, i vice versa. Dariusz zajmował się również reklamą. W sumie był redaktorem naczelnym 4 periodyków o grach: Oficjalny Polski PlayStation Magazyn, Total PlayStation, PC Solution i Oficjalny Polski PlayStation 2 Magazyn). Żaden z wymienionych magazynów się już nie ukazuje.

W ostatnich latach Dariusz Kazik wydawał i redagował wydawane na licencji Future Publishing pismo Computer Arts, a w kolejnym – Hi-Fi Choice & Home Cinema był zastępcą redaktora naczelnego. Obecnie żaden z tych magazynów nie jest wydawany w formie papierowej. Dostępne są wyłącznie w formie cyfrowej, ponadto od maja 2017 funkcjonuje serwis Hi-Fi Class, w którym Dariusz Kazik pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

Dariusz Kazik jest absolwentem kierunku Transport na Politechnice Warszawskiej.