Frey

Adam [Frey] Barczyński w bazie autorów

W bazie redaktorskiej dodałem biogram Kamila Barczyńskiego, autora znanego głównie czytelnikom Amiga Computer Studio, brata Adama [Frey’a] Barczyńskiego (znanego z całej gamy pism wydawanych przez CGS). Kamil działał w ACS w latach 1996-1997 głównie jako newsman, wykorzystując do zdobywania informacji, co przyznał w wywiadzie, uczelniany komputer z dostępem do internetu. Naganne! 🙂 Amigowcy mogą pamiętać…