Digital Dragons

Digital Dragons 2024 okiem studenta

Digital Dragons 2024 okiem studenta

Digital Dragons, które odbyło się w dnach 19-21 maja, za nami. Była to ogromna, 3-dniowa impreza z wieloma wydarzeniami realizowanymi w różnych miejscach, czołówką polskich developerów i cenionymi gośćmi z zagranicy (z Valve, Activision, EA DICE, Ubisoft, Guerrilla Games itd.). Prawdziwe święto branży gier. Co może zdziałać tam student informatyki, któremu uczelnia zafundowała bilet i…