CHIP

CHIP-y z lat 2002-2010

Prawie 30 szt. CHIP-ów z lat 2002-2010 przekartkowałem przed zapakowaniem ich do archiwum. Dar ludu Gdańska 😉 Mimo iż nie jest to prasa, którą zbieram, zawsze coś ciekawego się w nich znajdzie. Tym bardziej, że wśród autorów są ludzie z branży gier: Bartłomiej [Voyager] Dramczyk, Piotr [PLis] Liszewski, Piotr [Sokół] Sokołowski czy Rafał [Rif] Frąckiewicz….