Strona główna » Redaktorzy/autorzy » Aleksander Krzanowski, [Potwur]

Aleksander Krzanowski, [Potwur]


Rok urodzenia: b/d
Praca w pismach: Secret Service (1999-2000), NEO (1999-2000)
Stanowisko: redaktor, z-ca redaktora naczelnego (NEO)
Inne pseudonimy: b/d

Aleksander [Potwur] Krzanowski – autor tekstów, redaktor czasopism o grach. Jego obecność w prasie growej związana jest ze współpracą z wydawnictwem ProScript. Wiosną 1999 roku został przyjęty do zespołu tworzącego NEO i objął w nim funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Jednocześnie pisywał też do Secret Service, gdzie prowadził rubrykę „Wielki brat patrzy” – cykl publicystyczny o różnorakich teoriach spiskowych oraz niewyjaśnionych zjawiskach. W magazynach NEO i Secret Service przepracował niecały rok (NEO 15 z 4/1999 – NEO 23 z 1/2000, SS67 z 4/1999 – SS 76 z 2/2000). W międzyczasie brał też udział w pracach nad Kompendium 4 (1999). Po opuszczeniu obu redakcji wiosną 1999 roku nie pojawił się już w innych periodykach branżowych.