Mariusz Turowski, [Mariusz]

 

Rok urodzenia: 1971
Praca w pismach: CD-Action (1996-1997), Action Plus (1998-2000)
Stanowisko: redaktor, sekretarz redakcji, redaktor prowadzący, redaktor naczelny (CD-Action)
Inne pseudonimy: b/d

 

Mariusz [Mariusz] Turowski Mariusz [Mariusz] Turowski - autor tekstów, redaktor naczelny pism komputerowych i o grach, filozof, dziennikarz i tłumacz. W prasie komputerowej pojawił się w połowie lat 90-tych, zaczynając w redakcji wydawanego przez Silver Shark pisma PC Shareware. W 1996 roku przeszedł do nowopowstałego magazynu o grach CD-Action, gdzie objął funkcję sekretarza redakcji, potem redaktora prowadzącego, a od numeru 4 (9/96) redaktora naczelnego. Pisał niewiele, głównie wstępniaki i relacje z targów. Naczelnym pozostawał do połowy 1997 roku (nr 14-15 z 7-8/1997). Rok później dołączył do redakcji PC Shareware i świeżo powstałego satelity CDA - Action Plus. Oba pisma opuścił w połowie 2000 roku na rzecz nowego tytułu prasowego - PC Format - tworzonego pod egidą wydawnictwa Bauer. Na stanowisku redaktora naczelnego prowadził pismo do 2006 roku, po czym odszedł na dobre z branży IT.

Niezależnie od działań w prasie komputerowej, w latach 2000 Mariusz Turowski rozwinął karierę naukową w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikował i wydał szereg artykułów i książek, np. Liberalizm - między ideologią a metapolityką (2007), Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, wspólnoty i państwa jako źródła krytyki społecznej i politycznej (2011), Korzenie liberalno-demokratycznego antyegalitaryzmu: kilka uwag o idei własności i praw obywatelskich w teorii politycznej Johna Lockea (2013) itd. W 2017 roku, wraz z 43 polskimi naukowcami odebrał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy, konkretnie za monografię C. B. Macpherson: "indywidualizm posiadaczy" a dylematy współczesnej ontologii politycznej. Mariusz Turowski w 2000 roku Obecnie posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i pracuje w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Mariusz Turowski od lat jest aktywnym członkiem instytucji i mediów związanych z Islamem. Od 2009 roku piastuje stanowisko dyrektora naukowego Instytutu Studiów nad Islamem, sprawując pieczę nad książkami i seriami wydawniczymi. Jest również naukowym doradcą Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego i Ligi Muzułmańskiej w RP. Od 2006 roku pełni funkcję redaktora naczelnego muzułmańskiego czasopisma społeczno-kulturalnego As-Salam, dodatkowo w latach 2013-2018 redagował witrynę www.islamofobia.info.pl. Jest autorem wielu książek, tłumaczeń i artykułów o Islamie, m.in. Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia (2012 - współautor), Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów (2013 - współtłumacz) czy Sprawiedliwość, równość, bogactwo. Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej (2016 - współredaktor).

 

Ciekawostki:

Mariusz Turowski w 2004 roku W jubileuszowym, 100 numerze CD-Action (6/2004) Mariusz Turowski tak został opisany: "Jako redaktor naczelny CDA w nr 02-15 zapamiętany został z tego, że ze stoickim spokojem pozwalał każdemu "robić swoje", wychodząc z założenia, że każdy dobrze wie, co ma (i na kiedy) robić. Przyznać należy, że było to zagranie nieco ryzykowne - ale w tamtym czasie się pięknie sprawdziło. Później Mariusz musiał na dłuższy czas wyjechać za granicę - a historia CDA potoczyła się już bez niego. Ale jak widać - "stara miłość nie rdzewieje" - Mariusz od kilku lat jest ponownie z nami (w redakcji PC Format - przyp. aut.) i prawdę mówiąc - wcale nie wygląda na dinozaura."

  

Galeria:

Mariusz Turowski przy scenerii z Realms of the Haunting - targi ECTS'96 w Londynie.
Mariusz Turowski na targach ECTS'96 w Londynie.
Targi Digital Media World w Londynie, listopad 1996. Pierwszy z prawej Mariusz Turowski.
Targi Digital Media World w Londynie, listopad 1996. Pierwszy z lewej Mariusz Turowski.
Mariusz Turowski (z lewej) i Zbigniew Bański na targach Milia w Cannes, luty 1997. Mariusz Turowski na targach E3 w Atlancie, czerwiec 1997.
  

Spis artykułów:

1996
5th Musketeer, the (recenzja, CD-Action nr 001 - 4-5/1996)
ECTS'96 (relacja, CD-Action nr 005 - 10/1996)
Johny Bazookatone (recenzja, CD-Action nr 005 - 10/1996)
Korepetytor z fizyki (recenzja /razem z Janem Jankowskim/, CD-Action nr 001 - 4-5/1996)
MegaRace 2 (recenzja, CD-Action nr 004 - 9/1996)
Origins of Minkind (recenzja, CD-Action nr 005 - 10/1996)
Prawo krwi (recenzja, CD-Action nr 001 - 4-5/1996)
Tekwar (recenzja, CD-Action nr 001 - 4-5/1996)
You and Me (recenzja, CD-Action nr 002 - 6/1996)

1997
Hegemonia okien (artykuł, CD-Action nr 018 - 11/1997)
Podbój mikro i makrokosmosu (relacja, CD-Action nr 011 - 04/1997)
Rozprucie zasłony niewiedzy (relacja, CD-Action nr 016 - 9/1997)
Sieć, multimedia i podróż z 3D Studio Max (relacja, CD-Action nr 008 - 1/1997)Powrót na stronę główną Powrót do spisu autorów Powrót na górę strony